Bác sĩ: "OCD là một thuật ngữ về tâm thần học, dùng tùy tiện có thể gây …

0

Bác sĩ: “OCD là một thuật ngữ về tâm thần học, dùng tùy tiện có thể gây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *