Kết thúc dự án đo vẽ bản đồ địa chính, cấp sổ đỏ 35 tỉ đồng do kém hiệu quả gây bức xúc trong Nhân dân

0

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và UBND TP. Đông Hà, UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương kết thúc thực hiện thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình Đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TP. Đông Hà; đồng thời yêu cầu Sở TN&MT thực hiện quy trình kết thúc công trình theo quy định. Giao UBND TP. Đông Hà thông báo thời gian kết thúc công trình đến UBND các phường và người dân được biết, đồng thời chủ động thực hiện Nghị quyết 94/NQ-HĐND tỉnh ngày 9/12/2022.

Một góc TP. Đông Hà nhìn từ trên cao – Ảnh: Vân Phong


Quyết định của UBND tỉnh được đưa ra vì dự án kém hiệu quả, gây vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân, đã được nhiều cơ quan chỉ ra.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt vào tháng 9/2016, điều chỉnh tháng 7/2017, tổng mức kinh phí phê duyệt hơn 35 tỉ đồng, giao Sở TN&MT tỉnh làm chủ đầu tư hạng mục đo vẽ lại bản đồ địa chính, UBND TP. Đông Hà làm chủ đầu tư hạng mục lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đơn vị thi công là Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị (thực hiện ở các Phường 1, 2, 4, 5, Đông Lương, Đông Lễ) và Công ty Cổ phần Tài nguyên – Môi trường biển (thực hiện ở Phường 3, Đông Giang, Đông Thanh). Tiến độ thực hiện dự án từ ngày 4/4/2019 đến 31/12/2020.

Theo 2 hợp đồng có tổng trị giá 8,4 tỉ đồng được ký vào ngày 4/4/2019 giữa hai đơn vị thi công với Phòng TN&MT TP. Đông Hà để thực hiện hạng mục lập hồ sơ địa chính và cấp sổ đỏ, thì dự án sẽ cấp mới 5.800 sổ đỏ và cấp đổi, cấp lại 19.000 sổ đỏ.

Thế nhưng, sau nhiều lần chậm tiến độ, buộc phải gia hạn, đến ngày 15/5/2023, dự án chỉ cấp mới 5 sổ đỏ và cấp đổi, cấp lại 101 sổ đỏ. Hiệu quả công việc thấp đến nỗi hai đơn vị thi công thống nhất nghiệm thu thanh lý hợp đồng hạng mục lập hồ sơ địa chính, cấp sổ đỏ với giá trị 0 đồng.

Lãnh đạo UBND TP. Đông Hà cho biết, nguyên nhân cốt lõi nhất dẫn đến không thể cấp mới, cấp đổi sổ đỏ là vì số liệu đo vẽ lại bản đồ địa chính của đơn vị thi công không đảm bảo chất lượng, không chính xác.

Cụ thể là hồ sơ đo đạc của một số trường hợp chưa thống nhất giữa hiện trạng sử dụng đất với bản đồ, chưa thể hiện ranh giới pháp lý thửa đất theo quy định, chưa cập nhật được các hồ sơ về quy hoạch, thu hồi đất; bản đồ mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất chưa mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới ngoài thực địa, chủ sử dụng thửa đất, người sử dụng đất và quản lý đất liền kề chưa ký; một số trường hợp thực tế thửa đất có sai khác về kích thước và diện tích so với hồ sơ đo đạc đã được nghiệm thu.

Theo 2 hợp đồng có tổng trị giá 8,4 tỉ đồng được ký vào ngày 4/4/2019 giữa hai đơn vị thi công với Phòng TN&MT TP. Đông Hà để thực hiện hạng mục lập hồ sơ địa chính và cấp sổ đỏ, thì dự án sẽ cấp mới 5.800 sổ đỏ và cấp đổi, cấp lại 19.000 sổ đỏ. Thế nhưng, sau nhiều lần chậm tiến độ, buộc phải gia hạn, đến ngày 15/5/2023, dự án chỉ cấp mới 5 sổ đỏ và cấp đổi, cấp lại 101 sổ đỏ. Hiệu quả công việc thấp đến nỗi hai đơn vị thi công thống nhất nghiệm thu thanh lý hợp đồng hạng mục lập hồ sơ địa chính, cấp sổ đỏ với giá trị 0 đồng.

Chính vì vậy, UBND tỉnh đồng ý kết thúc dự án và giao UBND thành phố chủ động thực hiện Nghị quyết 94/NQ-HĐND tỉnh là đúng.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, số liệu đo vẽ lại bản đồ địa chính của dự án sẽ không thể sử dụng. Thay vào đó, địa phương phải thực hiện đo vẽ lại bản đồ địa chính theo Nghị quyết 94, dùng đó làm cơ sở để lập hồ sơ địa chính, cấp sổ đỏ cho dân.

Nghị quyết 94/NQ-HĐND tỉnh Quảng Trị ngày 9/12/2022 phê duyệt mức kinh phí gần 85 tỉ đồng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính làm nền tảng quản lý đất đai thống nhất, toàn diện và đồng bộ giữa cơ quan quản lý các cấp. Hiện đại hóa bản đồ, hồ sơ địa chính làm cơ sở cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính, khai thác có hiệu quả thông tin dữ liệu đất đai, bảo đảm cung cấp, khai thác dữ liệu cho việc thực hiện dịch vụ công, dịch vụ người dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số; đưa đất đai thực sự là nguồn lực quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển KT – XH, QP – AN trên địa bàn tỉnh.

Công tác đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phải gắn mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng đất được đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cấp lần đầu và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Nghị quyết 94 giao 10/10 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2023-2025, cấp sổ đỏ cho 29.102 hồ sơ.

Vân Phong (Báo Quảng Trị)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *